Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

Regulamin programu lojalnościowego Stałego Klienta marki Dormeo

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Stałego Klienta marki Dormeo zwanego dalej „Programem”.

1.2. Organizatorem oraz administratorem Programu jest spółka Studio Moderna Polska Sp. Z O.O., Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa; NIP: 782-22-83-192

1.3. Regulamin obowiązuje Uczestników oraz Organizatora od chwili ogłoszenia.

1.4. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia.

1.5. Wszelkie uprawnienia wynikające z Programu nie mogą zostać przeniesione przez Uczestnika na osoby trzecie.

1.6. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 06.10 do 31.12.2019. Rabat wynikający z karty lojalnościowej obowiązuje do 31.03.2020r. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i czasu trwania programu lojalnościowego.

 

§ 2. Zasady funkcjonowania Programu

2.1. Za każde jednorazowo wydane 200 PLN brutto na produkty marki Dormeo w dowolnym sklepie stacjonarnym Mango otrzymujesz jedną sztukę pieczątki na Kartę stałego klienta, zwaną dalej „Kartą” wydawaną przez sklep stacjonarny Mango.

2.2. 5 sztuk zebranych pieczątek upoważnia do odbioru poduszki Dormeo za 1 PLN brutto. Maksymalna wartość poduszki to 159 PLN brutto w cenie sprzedaży regularnej. Wyboru poduszki dokonuje Organizator Programu w zależności od stanów magazynowych. Organizator zastrzega, że produkt/nagroda może zostać zmieniona przez organizatora w czasie trwania programu. Odbiór nagrody następuje podczas zakupów, w trakcie których Klient uzyskuje 5. pieczątkę. Nagroda może być również odebrana podczas kolejnych zakupów. Poduszka nie może być jedynym produktem na paragonie.

2.3. 10 sztuk zebranych pieczątek upoważnia do odbioru rabatu w wysokości 30% na wszystkie produkty Dormeo zakupione w cenie regularnej na jednym paragonie. Rabat 30% nie łączy się z innymi promocjami, nie łączy się z ofertami i cenami promocyjnymi dedykowanymi dla Klientów Club 5.

2.4. Karta nie może być łączona z pozostałymi ofertami specjalnymi i innymi promocjami.

2.5. Karta ważna jest tylko w sklepach stacjonarnych Mango na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Karta nie może być zrealizowana w dostawie ze sklepów internetowych: www.dormeo.pl, www.mango.pl www.delimano.pl, www.topshop.pl, www.rovus.pl, www.walkmaxx.pl, – jest to możliwe tylko bezpośrednio w sklepach stacjonarnych Mango.

2.6. W sytuacji, gdy Karta zaginie lub zostanie skradziona, pieczątki zdobyte przez Uczestnika nie podlegają odtworzeniu.

2.7. Karta stanowi własność Studio Moderna Polska Sp. z o. o. i nie może być: przedmiotem obrotu, w tym nie może być przedmiotem sprzedaży, użyczenia, przedmiotem darowizny, w tym nie może stanowić przedmiotu darowizny przy okazji sprzedaży innych rzeczy.

2.8. Studio Moderna Polska Sp. Z O.O. zastrzega sobie prawo do odrzucenia karty przedstawionej przez klienta w uzasadnionych przypadkach, tj.: gdy istnieje podejrzenie, że pieczątki na karcie zostały podrobione i nie odpowiadają standardowym pieczątkom używanym w sklepach Mango.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

3.1. Regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego Stałego Klienta marki Dormeo, jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

3.2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu Karta Stałego Klienta Dormeo. Program regulaminu obowiązuje spółkę Studio Moderna Polska Sp. Z O.O. i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji w sklepach stacjonarnych Mango i na stronach internetowych: www.dormeo.pl, www.mango.pl www.delimano.pl, www.topshop.pl, www.rovus.pl, www.walkmaxx.pl.

3.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.10.2019 roku, a wszystkie jego zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich ogłoszenia.

x
Zadzwoń i zamów 22 548 65 69

Masz pytanie lub chcesz złożyć zamówienie? Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Nasi konsultanci są do Waszej dyspozycji.

Zadzwoń do nas! Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.