Nie masz produktów w koszyku.

Dołącz do

REGULAMIN PROMOCJI „WIOSENNE PORZĄDKI 2019”

1. Postanowienia ogólne

  • Promocja pod nazwą „Wiosenne porządki 2019” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9,  (zwaną dalej „Organizatorem”).
  • Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „Wiosenne porządki 2019”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
  • Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
  • Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując  zakupów według zasad określonych w pkt.3.

2. Czas trwania Promocji

  • Sprzedaż produktów, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Promocji rozpocznie się w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 00:01, a zakończy w dniu 7 kwietnia 2019 r. o godz. 24:00. W przypadku zamówień online decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer sklepów online www.mango.pl , www.topshop.pl.
  • Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do: skrócenia okresu trwania Promocji
   z powodu wyczerpania się produktów, lub wydłużenia okresu Promocji. W obu przypadkach informacja taka zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mango.pl , www.topshop.pl
  • Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

3. Zasady Promocji

  • Promocja obejmuje produkty dostępne w ofercie Organizatora. Oferta ważna w okresie trwania promocji lub do wyczerpania stanów magazynowych.

Promocja nie łączy się z innymi produktami rabatami, ofertami.
Lista produktów, które uczestniczą w promocji zawarta jest w poniższej tabeli:

ITEAM ID PRODUKTU

VARIANT ID PRODUKTU

NAV ID PRODUKTU

Nazwa produktu po ang

Nazwa produktu po polsku

Cena regularna w PLN

Cena promocyjna w PLN

Zniżka w %

1000093747

110015879

110015879

ROVUS SPRAY MOP & SWEEPER

Rovus  Mop ze spryskiwaczem i szczotką 

199,99

99,99

-50%

1000079073

110003033

110003033

Rovus spray cleaner black

Rovus Mop ze spryskiwaczem i myjka do okien 2w1 czarny

179,99

64,99

-64%

1000075712

1000165250

106142388

ROVUS SPRAY CLEANER

Rovus Mop ze spryskiwaczem i myjka do okien 2w1  

179,99

64,99

-64%

1000098208

110017489

110017489

Set of Rovus Spray Mop XL +Rovus Spray Mop

 Rovus Mop ze spryskiwaczem

129,99

129,99

-41%

1000048242

1000096782

105940579

Rovus Mop ze spryskiwaczem XL 

89,99

1000071692

1000140328

106099510

ROVUS MAGIC STEAMER 3IN1

Rovus Mop parowy 3w1

799,99

799,99

 

1000088961

110012495

110012495

ROVUS SWIVEL SWEEPER

Rovus Szczotka elektryczna 

169,99

169,99

 

1000090156

110012918

110012918

Rovus Storm Vac

Rovus Odkurzacz  

339,99

169,99

-50%

1000076721

110000060

110000060

Rovus Invictus

Rovus Wielofunkcyjny odkurzacz 

1299,99

1299,99

 

1000090145

110012909

110012909

Rovus Victor Vac

Rovus Odkurzacz 3w1 

429,99

429,99

 

1000074529

1000156651

106114136

TOP SHOP TURBO TIGER

Top Shop Szczotka Turbo Tiger 

129,99

49,99

-62%

1000084118

110008695

110008695

TOP SHOP SHADAZZLE EUCALYPTUS

Top Shop Uniwersalna pasta czyszcząca 

99,99

49,99

-50%

1000084011

110008677

110008677

Aqua Clean kitchen cloths 8 pcs set WHITE

Zestaw ściereczek kuchennych 

99,99

69,99

-30%

1000086958

110011603

110011603

BIOTOS WASHING UP LIQUID WITH PROBIOTICS 500ml

Biotos Płyn do mycia naczyń z probiotykiem (500 ml)

12,99

11,04

-15%

1000086967

110011604

110011604

BIOTOS BATHROOM CLEANER WITH PROBIOTICS 500ml

Biotos Koncentrat do prania z probiotykiem (1,5 l) 

24,99

21,24

-15%

1000086968

110011605

110011605

BIOTOS MULTISURFACE CLEANER WITH PROBIOTICS 500ml

Biotos Środek do czyszczenia łazienek z probiotykiem (500 ml) 

24,99

21,24

-15%

1000086969

110011606

110011606

BIOTOS TOILET CLEANER WITH PROBIOTICS 750ml

Biotos Środek do czyszczenia toalet z probiotykiem (750 ml) 

24,99

21,24

-15%

1000086970

110011607

110011607

BIOTOS CONCENTRATED FLOOR CLEANER WITH PROBIOTICS

Biotos Koncentrat do mycia podłóg z probiotykiem (900 ml). 

24,99

21,24

-15%

1000086971

110011608

110011608

BIOTOS CONCENTRATED LIQUID LAUNDRY DETERGENT WITH

Biotos Uniwersalny środek do czyszczenia różnych powierzchni (500 ml)

59,99

50,99

-15%

1000086972

110011609

110011609

BIOTOS CLEAN HOME XXL SET WITH PROBIOTICS 5 PCS

Biotos Zestaw środków z probiotykami do czyszczenia domu (5 produktów).. 

149,99

127,49

-15%

   • Promocja przeprowadzana jest w sklepach internetowych: www.mango.pl, www.topshop.pl w sklepach stacjonarnych Mango, a także za pośrednictwem infolinii oraz drogą SMS uprawniającą do zamówienia produktów na infolinii.
   • Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
   • Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu wyłącznie w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „zasadach sprzedaży” dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.
   • Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Top Shop i Mango.
   • Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie
    o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktu.
   • Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

4. Warunki uczestnictwa w Promocji

    • Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
     • Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
     • W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).

 

5. Reklamacje

    • Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora
     z dopiskiem „Wiosenne porządki 2019” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.
    • Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
    • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
    • Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
    • O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

   • Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
   • Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.